Zawór bezpieczeństwa 1/2 do C.O. 3 bar UNIVAL

EAN: 5901095512995

Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa 1/2" W-W do c.o. 3 bar
PSB Mrówka Falenica
Siedziba:
Ochocza 2, 04-942 Warszawa
Telefon: 603 555 249
E-mail: mrowka@falawsh.com.pl
NIP: 525-00-05-455
REGON: 000384727