Widły do kompostu Solid FISKARS

EAN: 6411501334336

Opis produktu

Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liściczy mieszania kompostu.
PSB Mrówka Falenica
Siedziba:
Ochocza 2, 04-942 Warszawa
Telefon: 603 555 249
E-mail: mrowka@falawsh.com.pl
NIP: 525-00-05-455
REGON: 000384727