Tarcza płaska do cięcia kamienia GF C24R T41 230x2,5x22,2 GFW 13494

EAN: 5908211700557
PSB Mrówka Falenica
Siedziba:
Ochocza 2, 04-942 Warszawa
Telefon: 603 555 249
E-mail: mrowka@falawsh.com.pl
NIP: 525-00-05-455
REGON: 000384727