Kołek Ramowy Ff1 Z Kołnierzem Poliamid 10X80 Mm

EAN: 5906675318776
PSB Mrówka Falenica
Siedziba:
Ochocza 2, 04-942 Warszawa
Telefon: 603 555 249
E-mail: mrowka@falawsh.com.pl
NIP: 525-00-05-455
REGON: 000384727