Bateryjny czujnik dymu papierosowego OR-DC-623 ORNO

EAN: 5901752484474

Opis produktu

Bateryjny czujnik dymu papierosowego, 9V DC
PSB Mrówka Falenica
Siedziba:
Ochocza 2, 04-942 Warszawa
Telefon: 603 555 249
E-mail: mrowka@falawsh.com.pl
NIP: 525-00-05-455
REGON: 000384727