posesja-wiosna-na-blysk 1591278946

Posesja wiosną na błysk

Utrzymanie w czystości naszej posesji powinno być naturalną potrzebą. Gdy otoczenie domu jest zadbane, nasz nastrój z pewnością będzie lepszy! Wypielęgnowane podwórko i ogród to również nasza wizytówka. Jeśli te argumenty nie wystarczają, by zabrać się do prac porządkowych, pamiętajmy, że do utrzymania ładu na terenie wokół budynku mieszkalnego zobowiązują nas przepisy prawne. Sankcją za ich nieprzestrzeganie może być grzywna. PARAGRAF NA PORZĄDEK Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i  porządku na posesji. Artykuł 5 obliguje nas do wyposażenia nieruchomości w  czyste worki lub pojemniki, w  których będą zbierane odpady komunalne. Zadbane powinno być też miejsce ich usytuowania. Dzisiaj bardzo często na mocy uchwały rady gminy, o której mówi art. 6r obowiązki związane z  dostarczaniem worków i koszy w całości lub w części przejmują gminy, a  w  praktyce firmy odbierające nasze śmieci. Jest to część usługi świadczonej w zamian za opłatę, którą ponosi właściciel nieruchomości. Zgodnie z  przepisami odpady możemy zbierać w  sposób selektywny lub też dostarczać zmieszane. Ta druga forma jest jednak znacznie bardziej kosztowna. Sposób selekcji śmieci musimy zadeklarować i go przestrzegać. Do naszych obowiązków należy także przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Gdy jest to technicznie niemożliwe czy też nieuzasadnione ekonomicznie, trzeba wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w  przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Oba rozwiązania muszą spełniać odpowiednie wymagania prawne. Przepisy obligują nas również do utrzymania w  czystości przylegających do naszej posesji chodników co przekłada się na usuwanie błota, śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń. Jesteśmy z  tego obowiązku zwolnieni w  przypadku, gdy na chodniku można parkować samochody. Box Block_lqn2voq0i8i9r1 ROŚLINY POD KONTROLĄ Elementami, które zdobią posesję, ale też przyczyniają się do nieporządku są posadzone na niej rośliny. Drzewa, krzewy, a także kwiaty pozostawiają liczne odpady organiczne. Ich źródłem jest także trawnik. Jak sobie z nimi radzić?• Liście. Wiosną jest jeszcze sporo pozostałości po poprzednim sezonie wegetacyjnym. Sposobem na zmniejszenie ich liczby będzie z pewnością posadzenie w ogrodzie drzew i krzewów zimozielonych. Do uprzątania liści warto wykorzystać grabie z długimi i elastycznymi zębami. Praktycznym rozwiązaniem będzie też odkurzacz do liści z rozdrabniarką.• Skoszona trawa. Zadbany trawnik ma wielki wpływ na odbiór estetyczny posesji. Skoszoną trawę można wykorzystać jako ściółkę lub nawóz organiczny bądź pozostawić na trawniku. Jednak ta z pierwszego wiosennego koszenia jest pełna starych oraz przesuszonych części i należy ją np. zakompostować. Box Block_46lbcje0i8ia1i CZYSTO POD STOPAMI Znajdujące się na posesji trakty komunikacyjne – ścieżki, ogrodowe alejki, podjazd czy schody wejściowe – to elementy mające znaczny wpływ na wizerunek otoczenia domu. Podobne oddziaływanie na jego obraz mają tarasy oraz podest wejściowy. Wiosną warto uważnie się im przyjrzeć. Po zimie są zawsze zabrudzone, niekiedy pokryte glonami, mchem czy też jesiennymi liśćmi lub igliwiem modrzewia. Równie często można na nich zauważyć drobne ubytki spowodowane typowymi dla zimy i  przedwiośnia dużymi wahaniami temperatury oraz nadmiarem wilgoci. To wszystko sprawia, że wymagają starannego oczyszczenia. Przydatna będzie odpowiednia miotła. Uniwersalnym wyborem do twardych nawierzchni będą tzw. miotły ulicowe. Ich włosie zazwyczaj z PVC lub włókna kokosowego jest odpowiednio długie, wytrzymałe oraz sztywne. Do usuwania mchu, trawy, chwastów i  innych zanieczyszczeń ze spoin płyt betonowych czy kostki brukowej przyda się szczotka ze stalowym włosiem. Warto wybrać model z  wymiennymi głowicami, które w zależności od potrzeb osadzamy na ergonomicznym trzonku. Na utwardzonych traktach sprawdzi się także zamiatarka. Gwarantuje ona pracę bez wznoszącego się podczas używania szczotki kurzu. Jest wyposażona w  pojemnik zbierający, co znacznie przyspiesza sprzątanie. Poradzi sobie z usunięciem liści, papierków czy kapsli. Czystą nawierzchnię warto umyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Najlepiej zastosować myjkę z  przystawką dostosowaną do mycia twardych powierzchni płaskich. Efekt będzie dłuższy, gdy po wyschnięciu nawierzchnię zaimpregnujemy. W ten sposób możemy zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. płyty lub kostki betonowe, kamienne, a także ceramiczne. Na rynku znajdziemy wiele produktów przeznaczonych do tego rodzaju okładzin. Impregnacja utrudnia także rozwój mchów oraz grzybów. Do dyspozycji mamy zarówno preparaty bezbarwne, jak i  barwiące. Wybór tych drugich jest uzasadniony, gdy chcemy podkreślić kolor materiału nawierzchniowego. Stosuje się je zarówno do powierzchni nowych, jak i  tych, które są już użytkowane. Box Block_ecpkmfr0i8ia2r OGRODZENIE DO LIFTINGU To pierwszy element posesji, który nie tylko wita gości, ale też jest widoczny dla wszystkich przechodzących obok domu. Warto więc przyjrzeć się mu uważnie, by ocenić, czy zima nie wpłynęła negatywnie na jego wygląd. Jeśli mamy ogrodzenie metalowe lub drewniane, renowacja często oznacza jego malowanie. Przed przystąpieniem do malowania powierzchnia bramy i  płotu powinna być dokładnie wyczyszczona. Należy usunąć stare łuszczące się powłoki. Niekiedy konieczne są także drobne naprawy. Trzeba np. wymienić uszkodzone sztachety. Jeśli naszą posesję odgradza od ulicy żywopłot, należy zadbać o usunięcie martwych lub trwale uszkodzonych pędów oraz skrócenie pozostałych. Najłatwiej tę pracę wykonać przy pomocy nożyc elektrycznych, spalinowych lub zasilanych akumulatorem. Box Block_261dprc0i8ia56

Aktualności

PSB Mrówka Falenica
Siedziba:
Ochocza 2, 04-942 Warszawa
Telefon: 603 555 249
E-mail: mrowka@falawsh.com.pl
NIP: 525-00-05-455
REGON: 000384727